Máy tính đồng bộ

Thông tin tài khoản

Hình thức thanh toán khi mua hàng tại PCMAX.

Thông tin tài khoảnTài khoản ngân hàng:
 


Chủ tài khoản : Vương Hoàng Tuấn


Ngân hàng Đông Á                 -       Mã Tài Khoản :  0109464386                    Mở Tại Chi Nhánh Hà Nội     

Ngân hàng BIDV                    -       Mã tài khoản : 12110000000065               Mở Tại Chi Nhánh Hà Nội 

Ngân hàng Vietcombank         -      Mã tài khoản : 0011002333488                  Mở Tại Chi Nhánh Hà Nội 

Ngân hàng Techcombank        -       Mã tài khoản : 10323544124015               Mở Tại Chi Nhánh Hà Nội